zasady działania wypożyczenia

regulamin

-1-

Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą kiedy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.

-2-

Warunkiem wypożyczenia kostiumu jest wpłacenie stosownej opłaty za usługę i kaucji ustalonej przez wypożyczalnię.

-3-

Wypożyczalnia pobiera stosowną opłatę na podstawie cennika obowiązującą w dniu wypożyczenia.

-4-

Wypożyczone kostiumy powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim były wydane.

-5-

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kostiumu klient zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju, bądź pokryć koszty naprawy lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. Kwotę ustala pracownik wypożyczalni.

-6-

W przypadku nie zwrócenia stroju w ustalonym terminie pobieramy stawkę za następną dobę wg cennika.

-7-

W niektórych okolicznościach za zgodą pracownika firmy strój może być wymieniony bez dodatkowych opłat lub może być przedłużony okres jego wypożyczenia.

-8-

Klient dokonując wypożyczenia kostiumu oznajmia, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Masz pytania?

napisz do nas vector

napisz do nas

formularz kontaktowy